جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهيد مطهري
آدرس فارس - شیراز - فلكه نمازي - آزمايشگاه شهيد مطهري
 مسول فنی دكتر تابعي، دكتر قهرماني
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-711-6262011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه