جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام جعفر صادق (ع)
آدرس فارس - شیراز - ميدان عدالت - آزمايشگاه امام جعفر صادق (ع)
 مسول فنی دكتر مريم صاحبي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-711-8245174
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه