جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پلی كلينيك تأمين اجتماعي
آدرس شهر کرد- خيابان مولوي شرقي - آزمایشگاه پلی كلينيك تأمين اجتماعي
 مسول فنی دكتر بهمن كامبخش
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-381-2229834
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه