جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر نوروزي
آدرس شبستر - خيابان شيخ محمود - پشت شهرداري - آزمایشگاه دكتر نوروزي
 مسول فنی دكتر نوروزي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-471-2223641
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه