جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر ناظم الاطبا
آدرس اصفهان - خيابان بيت العباس - آزمایشگاه
 مسول فنی دكتر ناظم الاطبا
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-312-2227343
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه