جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر نصيريان
آدرس شاهین دژ - خيابان شهدا
 مسول فنی دكتر شيرزاد نصيريان
خدمات ارائه کلیه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی
ساعت کار 7:00 صبح تا 18:00
تلفن 0098-482-4223469
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه