جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی نور دانش
آدرس تهران - بلوار دهکده المپیک - میدان المپیک - روبروی مسجد المهدی - کد پستی 1485885463
 مسول فنی دکتر اصغر نیاکان
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار از 7 صبح تا9 شب
تلفن 0098 21 44118990 - 44143070
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه