جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پویش
آدرس رشت - گلسار - میدان صابرین
 مسول فنی دکتر زینت آقازاده
خدمات انجام آزمایشات کلینیکال شامل بخشهای هورمون - بیوشیمی - سرولوژی - اهماتو لوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی -
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 7224386-131-0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه