جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس همدان - خيابان بوعلي - سرپل يخچال
 مسول فنی دكتر جواد بشيري مقام
خدمات انجام کلیه ازمایشات تشخیص طبی
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-811-2512742
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه