جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا
آدرس همدان - خيابان بوعلي – پائينتر از سينما قدس
 مسول فنی دكتر صادقيان
خدمات انجام کلیه آزمایشات تشخیص طبی و پاتو بیولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-811-2514880
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه