جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی رازی
آدرس همدان - ميدان آرامگاه بوعلی سینا – ابتداي بلوارخواجه رشيد
 مسول فنی دكتر آرش دهقان
خدمات انجام کلیه آزمایشات تشخیص طبی و پاتوبیولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-811-2527763
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه