جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهید قاضی
آدرس کردستان - سنندج - خیابان شهید تعریف - جنب تامین اجتماعی
 مسول فنی آقای دکتر کریمی
خدمات انجام کلیه خدمات کلینیکال
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 3232571 - 0871
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه