جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه هروی
آدرس پاسداران - گلستان پنجم - خیابان هروی - روبروی مرکز خرید گلستان - ش. 193 - کد پستی 1667818963
 مسول فنی دکتر رعنایی
خدمات بیوشیمی هورمون هماتولوژی انگل سرولوژی میکروب
ساعت کار از 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098 21 22962250
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه