جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ایران
آدرس همدان - خیابان بوعلی ساختمان ایران زمین
 مسول فنی خانم دکتر شیرین
خدمات ارائه کلیه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-811-2512189
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه