جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه هفده شهریور
آدرس شادآباد - خیابان 17 شهریور - بین 15 متری اول و دوم - پ 41 - کد پستی 1371994314
 مسول فنی دکتر سید محمد فرنیا
خدمات بیوشیمی هورمون هماتولوژی انگل سرولوژی میکروب
ساعت کار از 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098 21 66809314
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه