جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهدا
آدرس همدان - مرکز بهداشتی درمانی شهدا
 مسول فنی دکتر فیروزی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-811-8263016
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه