جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس رشت - خیابان نواب - روبروی ساختمان فروردین
 مسول فنی دکتر مازوجی
خدمات بیوشیمی - سرولوژی - هماتولوژی - میکروب شناسی - انگل شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-131-7224977
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه