جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه هما
آدرس سردار جنگل نرسیده به گلستان پ . 2 ط .همکف کد پستی 1476738963
 مسول فنی دکتر مصطفی رحیمیان
خدمات بیوشیمی هورمون هماتولوژی انگل سرولوژی میکروب
ساعت کار از 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098 21 44439648 - 44439650
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه