جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی ماهنشان
آدرس خیابان 15 خرداد مرکز بهداشتی درمانی ماهنشان
 مسول فنی دکتر فضلی
خدمات انجام ازمایشات ذیل: ازمایشات قبل از ازدواج ازمایش مواد مخدر جهت ازدواجی ، نیروی انتظامی، پیشه وری و ... ازمایش سل ارجاعی از خانه های بهداشت و بیمارستان و ... ازمایشگاه التور ازمایشات روتین زنان باردار در چهار مرحله کلیه ازمایشات پزشک خانواده ( سطح اول ) ازمایشات کارت سلامت بررسی لامهای مالاریا و بورلیا ارجاعی از خانه های بهداشت و ...
ساعت کار
تلفن 02423222469
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه