جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آریا
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - خيابان حاج محمد تقي اصفهاني
 مسول فنی دكتر شجاعي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-831-7210617
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه