جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانا
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - بلوار راهنمايي و رانندگي
 مسول فنی آقاي دكتر رحماني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-831-8225776
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه