جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سبحان
آدرس کرمانشاه -کرمانشاه - شهرك دولت اباد
 مسول فنی دكتر روستايي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-831-8265008
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه