جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس گیلان - رودسر - خيابان انقلاب
 مسول فنی دكتر كياني
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 بعدازظهر
تلفن 0098-142-6225338
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه