جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهيد دكتر بهشتي
آدرس فارس - شیراز - دروازه سعدي
 مسول فنی دكتر جلال شجاعي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-711-2249203-4
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه