جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفاء
آدرس تهران - ورامین - قرچک - ابتداي خيابان محمد آباد
 مسول فنی دكتر منصور قرباني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-292-2129800
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه