جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلینیک ویژه علوم پزشکی سبزوار
آدرس خراسان رضوی - سبزوار - مقابل بانک ملی مرکزی
 مسول فنی دكتر محمود محمدياني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-571-2231811
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه