جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ایران
آدرس خراسان رضوی - سبزوار - خیابان اسد آبادی - مقابل سازمان علوم پزشکی - ساختمان حکیم
 مسول فنی دکتر رامین ابراهیمی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-571-2244066
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه