جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صبا
آدرس فارس - شیراز - ابتداي بلوار صنايع - روبروي بانك تجارت
 مسول فنی دكتر حكيمه والي زاده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-711-6233773-6240732
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه