جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ارديبهشت
آدرس فارس - شیراز - خيابان ارديبهشت - تقاطع پوستچي - ساختمان ۵۵۵
 مسول فنی دكتر محمد حسين نامور شوشتري
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-711-2343454-5
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه