جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر فرج زاده
آدرس فارس - شیراز - بلوار نصر - روبروي مسجد ابوالفضل ( ع )
 مسول فنی دكتر فرج اله فرج زاده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-711-7306011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه