جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس تهران - خیابان شریعتی - خیابان معلم - انتهای خیابان مرودشت جنوبی - تقاطع پلیس - پلاک ۳ - ط.بقه دوم
 مسول فنی دكتر جواهري زاده
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-21-۸۸۴۲۰۵۹۰
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه