جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سینا
آدرس فارس - شیراز - دروازه قرآن - خيابان حافظ
 مسول فنی دكتر كامروز كاوياني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-711-2289601
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه