جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سلامت
آدرس خوزستان - شوشتر - خیابان طالقاني - پائين تر از سه راه سادات - كوچه اهدايي
 مسول فنی دكتر كاظم جلالي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-612-6228243
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه