جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه مدرس - بلوار حاج محمد تقي اصفهانی
 مسول فنی دكتر محسن امامي آل آقا
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي و پاتولوژی
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-831-7289435
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه