جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفاء
آدرس شهرکرد - خيابان ۱۲محرم - پائين فلكه آبي
 مسول فنی دكتر رضا بهارلو
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-381-2242023
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه