جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاشانی
آدرس شهرکرد - خيابان شريعتي
 مسول فنی دكتر ماندانا مقني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-381-2224445
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه