جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ترابی زاده
آدرس فارس - داراب - خيابان ٢٢ بهمن - جنب بانك سپه مركزي
 مسول فنی دكتر كامبيز ترابي زاده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-732-6226670
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه