جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي پارس
آدرس کرمانشاه - چهارراه بلوار حاج محمد تقي اصفهاني - نبش خیابان دولتشاهی
 مسول فنی دكتر بابك ايزدي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي و پاتولوژی
ساعت کار 7 صبح تا 7شب
تلفن 0098-83-37273031
پست الکترونيک info@parspathobiologylab.com
وب سايت parspathobiologylab.com

تصاویر آزمایشگاه

بخش میکروب شناسی

بخش خون شناسی