جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي پارس
آدرس کرمانشاه - چهارراه مدرس - بلوار حاج محمد تقي اصفهاني
 مسول فنی دكتر بابك ايزدي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي و پاتولوژی
ساعت کار 7 صبح تا 7شب
تلفن 0098-831-7273031
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه