جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر افراه
آدرس رشت - خیابان انقلاب
 مسول فنی دکتر عباس افراه
خدمات صاحب امتیاز مجله تشخیص آزمایشگاهی و انجام آزمایشات بخشهای هورمون - بیوشیمی - سرولوژی - ایمونولوژی - هماتو لوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - قارچ شناسی - PCR )
ساعت کار 7 صبح تا 8 شب
تلفن 2221367-131-0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه