جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس کرمانشاه - خيابان معلم شرقي - نرسيده به سه راه شريعتي
 مسول فنی دكتر بهبود يزدان پناه
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7شب
تلفن 0098-831-7224922
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه