جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر حق زارع
آدرس تهران - شهر قدس - خيابان آزادي - روبروي مخابرات مركزي - پلاك 53
 مسول فنی دكتر مجيد رضا حق زارع
خدمات پاتولوژی - بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-262-3843555
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه