جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قدس
آدرس تهران - شهر قدس - ميدان قدس
 مسول فنی دكتر حسين غلامي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-262-3825353
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه