جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفاء
آدرس کردستان - سنندج - سه راه نمكي ـ جنب پاساژ وريشه
 مسول فنی دكتر مهرداد پاركي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-871-3241611
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه