جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حیان
آدرس کرمانشاه -کرمانشاه - مسكن - خيابان مهسا - پلاك 267
 مسول فنی دكتر محمد قمری
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7شب
تلفن 0098-831-4240517
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه