جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهید چراغیان
آدرس سمنان - دامغان - میدان شهید شاهچراغی – مرکز شهری دامغان
 مسول فنی کتر علی ارزیده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-232-5237413
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه