جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان فاطمیه
آدرس سمنان - بلوار هفده شهریور – مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
 مسول فنی دکتر وحید سمنانی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-231-3328302
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه