جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سينا
آدرس سمنان - مهدی شهر – خیابان امام
 مسول فنی دکتر فرزانه کلانتری
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-232-3346997
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه