جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه هادي
آدرس سمنان - میدان سعدی – ساختمان صرف
 مسول فنی دکتر فاضل نجفی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-231-3333552
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه