جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركزي
آدرس سیستان و بلوچستان - چابهار - خیابان امام خمینی
 مسول فنی دكتر بهزاد ميلي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-545-3334475
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه